Spread the love

Organizacija biciklističkih utrka,natjecanja i biciklijada.

Biciklistički klub Relaks organizira biciklističke utrke,natjecanja  i biciklijade te u organizaciji takvih događaja  nastoji poduzeti sve dostupne radnje po pitanju sigurnosti natjecatelja i učesnika.

Nošenje biciklističke kacige je obavezno za sve učesnike događaja,poštivanje prometnih propisa i po potrebi posebnih naputaka organizatora koji mogu ovisiti o posebnostima područja mjesta organizacije i prometnih kolnika na kojima se održava događaj. Posebni naputci se mogu odnositi na opasne dionice koje prolaze stazama različitog tipa(podloge, konfiguracije terene itd..),križanja ili vožnje kolnicima na kojima se odvija promet motornim vozilima tjekom trajanja događaja itd.

Opći Uvjeti korištenja i pravila

1. Opća pravila
• prijavom na biciklističke utrke,natjecanja i biciklijade u daljnjem tekstu događaj , koje organizira Biciklistički klub Relaks, sudionik događaja stječe pravo nastupa.
• Pravo prijave na događaje imaju sve osobe starije od 18 godina,maloljetne osobe sa navršenih 14 godina uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika i mlađi od 14 godina uz prisustvo na događaju i pisanu izjavu zakonskog zastupnika ili skrbnika.
• broj sudionika događaja može biti ograničen i mogu sudjelovati samo osobe koje su se prijavile (putem web stranice i na mjestu događaja uz registraciju).
Organizator zadržava pravo da svim učesnicima koji se nisu registrirali u predviđeno vrijeme za registraciju, uskrati pravo učešća na događaju.
– Događaji mogu biti organizirani na način da ne dozvoljavaju određenim dobnim skupinama pravo prijave što će biti jasno navedeno u objavi za svaki događaj.
• prilikom prijave sudionici će morati organizatoru događaja ustupiti na korištenje osobne podatke (ime, prezime, adresa, godina rođenja, spol, kontakt broj, e-mail)
• prijava je osobna i nije moguće prenositi je na druge osobe.
• prijavom na događaj sudionici događaja prihvaćaju ove uvjete korištenja i pravila
• sudionici prihvaćaju da se njihove slike, ime i prezime koristi u promotivne svrhe Biciklističkog Kluba Relaks.

2. Zdravstvena sprema
• svi sudionici moraju osigurati da su fizički i zdravstveno spremni za sudjelovanje na događaju,
sudionici moraju kontaktirati svog liječnika i provjeriti svoje zdravstveno stanje te imati dozvolu
liječnika da mogu izdržati događaj.Organizator može tražiti dozvolu liječnika prilikom registracije
ako natjecatelj pokazuje slabosti.

3. Tehnička ispravnost bicikala
• sudionici na događaju brdskog biciklizma moraju koristiti isključivo bicikle predviđene za brdski biciklizam, pogonjene
ljudskim pogonom, osim u kategoriji E-BIKE (ukoliko postoji).
• svi sudionici moraju osigurati da su njihovi bicikli tehnički ispravni, osobito po pitanju sigurnosti
(kočnice), a organizator zadržava pravo udaljiti sa događaja učesnika s neispravnim ili
neodgovarajućim biciklima.
• na događaju može biti zabranjeno korištenje:
– bisaga i prikolica za bicikle
– bidona za piće koji nisu od savitljivog materijala (staklo, metal…)
– bicikala s električnim pogonom
– tandem bicikala.

4. Osobna odjeća i oprema učesnika na događaju
• svi sudionici događaja moraju u svakom trenutku trajanja događaja nositi zaštitnu biciklističku kacigu
• sudionici događaja moraju osigurati odjeću i obuću prikladnu vremenskim uvjetima za vrijeme trajanja događaja
• sudionici događaja moraju sami osigurati bidone za napitke.
• poželjno je da sudionici događaja sa sobom ponesu osnovnu opremu i alat za otklanjanje kvarova na biciklu.

5.Pravila ponašanja tijekom događaja
• svi sudionici moraju se tijekom događaja pridržavati prometnih propisa i pravila na djelovima rute koji prolaze prometnicama.
• svi sudionici moraju se tijekom događaja pridržavati fair play pravila ponašanja i iskazati dužnu pažnju prema drugim sudionicima, ostalim osobama i okolišu
• sudionici događaja dužni su voziti oprezno, u skladu sa svojim vještinama i sposobnostima,pogotovo prilikom spuštanja na nizbrdicama.
• sporiji sudionici događaja moraju propustiti brže od sebe na najranijem mogućem mjestu na ruti.
• sudionici događaja moraju najbližoj službenoj osobi organizatora prijaviti svaku nezgodu, kvar ili kršenje pravila koje uoče za vrijeme trajanja događaja
• u slučaju nezgode sudionici događaju su dužni pružiti hitnu medicinsku pomoć drugim sudionicima.

6.Odgovornost
• svaki sudionik odgovoran je za vlastitu sigurnost tijekom događaja
• organizator događaja ne preuzima nikakvu odgovornost za moguće ozljede ili štetu koju je zadobio ili prouzročio sudionik.
• sudionici događaja prilikom registracije dužni su potpisati izjavu o preuzimanju svih rizika povezanih sa sudjelovanjem na događaju te odricanju od potraživanja prema organizatoru glede istih
• organizator zadržava pravo zabrane sudjelovanja sudionicima koji se ne pridržavaju ovih uvjeta korištenja i pravila
• sudionik događaja se odriče prava od potraživanja moguće štete od organizatora
• sudionik je svjestan i prihvaća:
(1) potencijalnu opasnost i posljedice bavljenja biciklizmom kao sportom.
(2) Da se tjekom događaja koriste gradske i prigradske prometnice
(3) Svaki učesnik vozi bicikl isključivo na vlastitu odgovornost
(4) Da postoji opasnost od ozbiljnih ozljeda, bolesti, smrti i/ili štete za sudionike, sportske i druge opreme.
•sudionik je svjestan i razumije da je za događaje brdskog biciklizma potrebno imati vještine koje zahtjeva brdsko biciklistički sport, da će se događaj voziti po kamenim uskim i strmim stazama,
makadamima, cestama, na čiju težinu dodatno mogu utjecati vremenski uvjeti kao što je kiša i vjetar. Organizator nije odgovoran za nastalu štetu na opremi, sudioniku ili bilo kojoj trećoj strani
• sudionik je dužan imati valjano osiguranje za medicinsku skrb u Republici Hrvatskoj,
Organizator ne snosi troškove medicinske skrbi, liječenja.

7.ostali uvjeti i pravila

U skladu sa karakterom događaja mogu biti definirana i dodatna  pravila:(1)Natjecateljski paket, (2)Minimalna dob,(3) Odabir rute, (4)Kategorije učesnika, (5)Startni broj i čip senzor za mjerenje vremena,(6)Start događaja, (7)Trasa događaja,(8)Dijelovi trase događaja na javnim prometnicama,(9)Zone osvježenja,(10) Odustajanje tijekom događaja,(11)Cilj događaja,
(12)Završavanje događaja,(13)Rezultati i dodjela nagrada,(14)Kazne i sankcije,(15)Otkazivanje događaja,(15)Povrat startnine,(16)Rute događaja podložne promjenama.